Így készül a szkíta íj - How to make my bow Scythian

Jelenleg egy újabb szkíta íjjon dolgozom, melyet kb 60 font erősségűre tervezek. 

Érdekesség képpen megosztom Önökkel az íj készítésének folyamatát.

Az íjam alapanyagául somfát választottam. Ez egy igen erős, mégis hajlékony faanyag, melyet már az őseink is előszeretetten használtak a fegyvereik alapanyagához.

Az íj készítés a somfa felvágásával veszi kezdetét. Csakis a legjobb minőségű egyenes szálú, repedés illetve csomó mentes anyagot használok. Ahogy az a képeken is jól látszik, egyszerre több íjra való alapanyagot készítek elő.

A szkíta íj egyik jellegzetessége, hogy az íj közepén teljes hosszban szaru fut végig. Többféle szaruval dolgoztam már eddig, ami az íjakhoz a leginkább bevált nálam, az a vizibivaly szarv. Rendkívül kemény anyag, nehéz a megmunkálása, de megéri. Természetesen a megfelelő minőségű szaru kiválasztása szintén nagyon lényeges szempont. A szarvat az alapos megvizsgálás után kezdem el felszeletelni, a lehető legkevesebb veszteséggel.

 Az íves forma eléréséhez sablont készítettem. A som fákat gőzölöm, majd a szorítóba teszem, így veszik fel az íves formát.

A különböző elemek összeragasztásához szarvas ínból, saját kezűleg előállított enyvet használok. Az inakat kalapáccsal addig ütlegem, míg az szálaira, rostjaira hullik, majd gőzöléses technikával addig főzöm, míg ragacsos enyvet nem kapok. Semmiféle szintetikus anyagot nem használok fel az íjakhoz, csakis a természetben megtalálható elemeket, mint ahogy azt az Őseink is tették. Az egyes összeragasztott elemeket csapozással állítom össze. Jelenleg itt tartok.

                                                                   Folytatása lentebb...        

Google translator: 

How to make my bow Scythian

Currently, another Scythian bow making , which I design strength of about 60 pounds.
Interestingly I share with you the process of making a bow .
The raw materials for my bow I chose dogwood . This is a powerful , yet flexible wood that has been in our ancestors used to have acquired the basic material for weapons .
The bow -making by cutting the dogwood spree. Only the highest quality straight , cracking and lump-free materials I use . As can be seen in the pictures, at once more to bow to making raw material .
The Scythian bow is one of the characteristics of that horn in the middle of the bow that runs along its entire length . Several have already been working horn , which is good for me most of the bows , the water buffalo horn . Extremely hard material machining of difficult , but worth it. Of course, the selection of the proper quality horn is also very important consideration. The horns begin slicing away after a thorough examination , with the least possible losses .
To access the curved shape template made . The dogwood trees are steamed , then I do in the ring , so take up the curved shape.
The various elements of the deer tendons sticking together , I use a glue made with their own hands . The tendon hammer beating until then , while for fiber , fiber falls apart , and cook until steam technology , while not getting sticky glue . I do not use any synthetic materials in the bows , but also the elements found in nature , just as their ancestors have done well. The individual elements are glued together as I will destroy scissor pin.
Currently, I'm here.

                                                                                     To be continued ...

2. rész: A  karok készítésével folytatom a munkát. Az ősi sírokban talált szkíta íjnál nem egyértelmű, hogy a szaru a karok végéig ért, véleményem szerint addig nem értt ki. A szaru acélosabbá, erősebbé teszi az íjat, viszont a végeknél már nincs akkora erőhatás, így úgy gondolom hogy a szaru a végeknél nem szükséges. 
A képeken jól látszik, hogy több elemből építem fel az íjat, így elkerülhető a fa vetemedése, nem lesz domború a felület és jóval erősebb szerkezetű lesz. 
Google translator: Part 2: The arms are preparing to continue my work. The ancient Scythian tombs found strings, it is unclear whether the horn ended the arms, in my opinion, will not értt out . The horn bow making them stronger , but the ends are no longer as much force , so I think that the ends of the horn is required. The pictures can be seen to build several elements in the bow , thus avoiding distortion of the tree , there will be embossed on the surface and will be much stronger structure .

A karok hajlásának kialakításához egy fémből készült sablon használok. A vasat felhevítem, majd egy erre kialakított satuba teszem. A somfát a forró vashoz teszem, majd a szorítókkal formára hajtom. 
A videón bemutatom a hajlítás folyamatát:
Google translator: The inclination of the arms to form a metal template I use . The iron heats , then I will make a special school vice . The dogwood test is the hot iron , and the clamps forms comply.The video shows the bending process :

3. rész: Az íj szerkezeti összeállítása.

Az egyes elemeknek a ragasztási felületét fűrészlap foggal felkarcolom, hogy a ragasztó minél jobban a fához ragadjon. A ragasztási felületekre egyenként 6 réteg enyvet viszek fel, így sokkal erősebb és rugalmasabb lesz a ragasztó és nem töredezik. A 6 réteg felkenése után a felületeket kicsit felcsiszolom, érdesítem, majd ismét bekenem ragasztóval őket, de ezúttal már összeillesztem az elemeket.

Az összeállított íj hossza 108 cm lett, felajzott állapotban nem lesz több 95 cm-nél. Súlya jelen állapotában 25 dkg, várhatóan 40 dkg lesz a kész íj. Felajzott állapotban az ideg és az íj kilövési pontja közti távolság 20 - 22 cm lesz. Az íj jelenlegi formájában még nem hasonlít az ősi íjhoz, nem lesz ennyire reflexált az íj, a végső ívesebb formát a szaru fogja megadni.

Google translator: Part 3: The bow configurations .

The individual elements of the bonding surface of the saw blade teeth scratch it , the more that the adhesive sticking to the tree . The bonding surface layer of glue on each of 6 it's taking up so much stronger and more flexible and will not crack the glue . After the anointing of the surface layer 6 slightly sanded , roughened , and then mixed with glue them not , but this time I will destroy the pieces fit together .

The assembled bow was 108 cm length , elated state, there will be more than 95 cm . It weighs 0.25 kg, in its present state , is expected to be 0.40 kg of the finished bow. Elated state, the distance between the nerve and shooting the bow of 20-22 cm. In its current form, does not even resemble the bow of the ancient bow , so there will be no reflex Terms of the bow , the curved shape will determine the final horn.

Szarvas ín, ebből főzőm a ragasztót, enyvet. Deer tendon , which cook the glue.

4. rész: szaru felhelyezése

Az összeállított íj felületét megcsiszolom, érdesítem, majd ragasztóval többször bekenem. Fontos, hogy több rétegben, vékonyan kell felvinni a ragasztót, hogy az rugalmas és tartós maradjon.

A szürkemarha szarut a kívánt formára és vastagságra megmunkálom, majd ezt is megcsiszolom, érdesítem majd több réteg ragasztóval bekenem. Csak is első osztályú szarut használok. A ragasztó megszilárdulása után mindkét felületet újra megcsiszolom, bekenem ragasztóval, majd a szarut az íjhoz illesztem, szorítókkal alaposan ráfogatom. A végeknél a szarut összedolgozom a fával. A képeken jól látható, hogy az íj formáját mennyire megváltoztatta a szaru. 

                                                                                    

Google translator: Part 4: Attaching horn

The assembled bow sanded surface , roughened , glue smear him. It is important that more layers , the adhesive should be applied thinly to the flexible and sustained . The gray cattle horn to the desired shape and thickness machined , then sanded it , roughened and several layers of glue smear him. I use only first-class horn . After the glue has hardened on both surfaces sanded again , not mixed with glue and then the horn as I will destroy the bow , carefully locking clamps .

The ends of the horn are working with the wood. The pictures clearly shows how much has changed the shape of the bow horn .


Érdekességképpen bemutatom, miért használok az íj készítéséhez somfát, ami jóval erősebb és rugalmasabb. 
A lenti videón kétféle fa látható, jávor fa illetve somfa. Mindkét fa egyforma száraz, egyforma vastag.
A következő folyamat a végek felhelyezése, a szaru és az íj megformázása majd az inazás. 
                                                                                           Folytatása következik…

I am interesting to present why I am using to create the bow dogwood , which is much stronger and more flexible . In the video below you can see two types of wood , maple and dogwood . Both tree in a dry form , a form thick.

The next process is attaching the ends of the bow horn and then formatting the tendon.

Jávorfa kontra Somfa - Maple versus dogwood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. rész:

A következő folyamat az íj megformázása és az inazás. Ez elég időigényes munka, hiszen az inakat szintén több rétegben kell feltenni az íjra, meg kell várni a száradási időt. 

Part 5: 
The next process of the tendon bow and formatting of roads . This is quite time-consuming work , because the tendons also be asked to bow in several layers , you have to wait for the drying time. 

6. rész: Az íj finomítása, bandázsozás 
Elérkeztem az utolsó munkafázishoz. Már csak az íj finomítása, bandázsozása
maradt hátra. A teljes íjat még egy réteg ínnal, a karoknál és a végeknél pedig 
kettő, három réteg ínnal erősítem. Hamarosan elérkezünk a tesztlövésekhez. 

Part 6 : Refining the bow, to cover tendon
I came to the final work phase. There are only refining the bow tendon is left 
to cover . The entire bow has a layer of tendon , arm case and the ends are two,
 three layers of tendon amplifier. Soon we arrive at the test shots .

Teszt eredmények:
Test Results:

Tesztlövések
Test Shooting

A tesztek alapján a nehéz, harci vesszővel jobb a dinamikája a laminált íjnál. 
Heavy fighting comma better the dynamics of strings, laminate.

 

Fekete szkíta íj (súlya: 45 dkg)/ Black Scythian bow (weight 45 dkg)

 

Világos szkíta íj (súlya: 46 dkg)/ Clear scythian bow (weight 46 dkg)

Szkíta szarus íj tesztlövések!
My scythian hornbow replica test shooting.

Az íj anyaga: - somfa, - szürke marha szaru, - szarvas ín, csak természetes anyagot használtam
(Materials used in the bow: - dogwood, - gray cattle horn, - deer tendon) Only natural materials. 
Adatok - Data: 76 Lbs @ 28". 
Az íj súlya - The bow weight: 450 g. 
Lőtávolság a tesztek során - 
Shooting distance: 242 meter.
Az íjat Stephen Selby, Adam Karpowicz és Bede Dwyer tanulmányai alapján készítettem, ősi sírokban talált leletek alapján.
I made it according to Stephen Selby, Adam Karpowicz & Bede Dwyer's study, I am very grateful, it was very useful for me.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A videóhoz kattints a képre - Click on the image to watch the video
 

 

Elérhetőségem

Kommendánt Endre

Tel: +36 70/576-0057

E-mail: szkitaij@gmail.com

Facebook: Scythian Bow